Alle IBCer skal kontroleres hver 30. måned. Vi har godkjent kontrollør som utfører lovpålagt ADR-kontroll på vårt verksted i Askim

Sjekkes ved 2,5 års kontroll:

Kontrollere merking
Visuell kontroll
Funksjonstest
Trykktesting

Sjekkes ved 5 års kontroll:

Kontrollere merking
Visuell kontroll
Funksjonstest
Trykktesting
Innvendig tilstandskontroll